Müügitingimused

Käesolevad tingimused jõustuvad, kui tellija on kinnitanud oma tellimuse ja tasunud talle esitatud arve alusel ettemaksu.

 1. Hinnapakkumine
 • Esitatud hinnapakkumine kehtib 60 päeva alates selle esitamise kuupäevast. Soovi korral on võimalik teostada täiendavaid päringuid või muuta hinnapakkumise aluseks olevaid andmeid.  Sellisel juhul esitame uue hinnapakkumise.
 • Hinnapakkumises kuvame käibemaksuta hinna, käibemaksu summa ja lõppsumma  koos käibemaksuga.
   
 1. Maksetingimused
 • Müüja esitab Kliendile ettemaksuarve 50% kogusumma ulatuses.
 • Ettemaksuarve tasumise järgselt antakse tellimus töösse.
 • Ettemaksuarve tasumata jätmisel tellimus annuleeritakse.
 • Toote vastu võtmise järgselt esitab Müüja Kliendile lõpparve.
 • Kui ei ole kokku lepitud teisiti, on lõpparve maksetähtajaks 7 päeva. Kuni lõpparve on tasutud, on tarnitud toode Müüja omand.
 • Makse hilinemisel on Müüjal õigus nõuda viivist 2 % päevas.
 • Lõpparve tasumisest keeldumise korral on Müüjal õigus tähtaja ületanud nõude kätte saamiseks esitada hagi kohtusse või pöörduda inkassofirma poole.
   
 1. Mõõdistamine
 • Kliendil on võimalus tellida projekti jaoks professionaalne mõõdistamine Müüja mõõdistaja poolt. Hinnapakkumisega nõustumisel lepitakse Kliendiga kokku täpne teenuse osutamise aeg.
 • Mõõdistuse ajal peab kohal olema tellija või tema esindaja, et kooskõlastada kõik mõõdistamiseks vajalikud detailid.
 • Mõõdistuse ajaks peab kliendil olema kõik info valamu, pliidi, segisti jne kohta.
 • Mõõdistusajaks peavad kliendil olema kõik kapid lõplikult paigaldatud. Eemaldatud ajutised pinnad.  Ära koristatud kõik asjad pindadelt, mis segavad mõõdistust.  Nende punktide mittetäitmisel on mõõdistajal õigus töö katkestada.  Sellisel juhul lepitakse kokku lisatasu eest uus mõõdistus aeg.
 • Kliendil on võimalus teostada mõõdistamine ise ning edastada Müüjale vajalikud mõõtmed. Sellisel juhul toodetakse toode vastavalt Kliendi mõõtmetele. Sellisel juhul ei vastuta tootja mõõtude õigsuse eest.
   
 1. Lubatud mõõtude kõikumised
 • Tegelike mõõtude lubatud erinevused võivad olla ja neid ei loeta mittevastavuseks: tööpinna üldmõõdud kuni +/-2 mm, väljalõike mõõdud +/- 2 mm, tööpinna paksus +/- 10%, ühenduskoht max 2 mm.
 • Kui valamu või pliidiplaat paigaldatakse tööpinnaga samas tasapinnas (süvistatud paigaldusviis), on pindade kõrguste lubatud kõrvalekalle +/- 2 mm. Kivitahvlid, pliidiplaadi ja valamuservad ei ole alati täiesti sirged, kuid jäävad tootja lubatud tolerantside sisse.
 • Kui pliidiplaat paigaldatakse tööpinnaga samas tasapinnas (süvistatud paigaldusviis) tehakse süvis vastavalt tootja joonisele. Kui joonist ei ole, siis enamik tarnijaid soovitab kivist töötasapinna ja pliidiplaadi klaasi vahele jätta vähemalt 3 mm laiuse silikoonvuugi. Kui vuuk on väiksem, siis nad ei pruugi anda pliidiplaadile vastupidavuse garantiid.  Kui klient soovib  vuugi vahet väiksemat kui 3 mm,  siis Granimar OÜ ei vastuta võimalike hilisemate pretensioonide eest.
   
 1. Paigaldamine
 • Objektil olevad konstruktsioonid, millele toode paigaldatakse peavad olema kvaliteetsed ning võimelised kandma paigaldatava toote raskust. Tasapinnalisus ja kõverus ei tohi ületada +/-3mm ühe meetri kohta.
 • Paigalduse käigus vajaminevad kulumaterjalid kuuluvad hinda.
 • Olemasolevad keraamilised plaadid ei tohi takistada kividetailide paigaldamist. Kui samaaegselt paigaldatakse nii keraamilised plaadid, kui kividetailid, siis tuleb samuti planeerida, et kividetailidele jääb piisavalt ruumi.
 • Valamu ja pliidi paigaldamise kohas on tavaliselt vajalik lõigata esiservaliistu ja külgkarkassi mõne sentimeetri võrra väiksemaks või teatud juhul eemaldama esiservaliistu tervenisti, ilma, et müüja asendaks selle uuega.
 • Elektri- ja torutööd  ei kuulu paigaldamise hinna sisse.  Samuti ei kuulu hinna sisse tellimusse mitte kuuluvate detailide (segistid, elektripistikud jms) ära võtmine või paigaldamine.
 • Toodete või detailide paigaldamisel kitsastes oludes võivad tekkida väiksemad kahjustused lähedalasuvatele pindadele, mille eest müüja ei võta vastutust.
 • Klient või Kliendi esindaja peab olema paigalduse ajal terve perioodi objektil ning kontrollima üle kõik materjalid ja kinnitama tööde kvaliteedi. Pretensioonid tuleb esitada koheselt paigaldajale, fikseerida need tööde vastuvõtmise aktis ning teha pretensioonide allikaks olevast pildid. Pildimaterjali palume edastada meile e-kirjaga.
 • Turvanõuete tõttu ei ole töö teostajatel võimalik jalast võtta turvajalatseid. Kliendi kohus on kaitsta põrandad paigalduse ajaks.
 • Vanade pindade või muude mõõdistust ja paigaldust segavate konstruktsioonide  eemaldamisel tekkida võivad kahjustused ei kuulu kompenseerimisele.
   
 1. Transport ja tarneaeg
 • Tellimus pannakse töösse peale ettemaksuarve laekumist.
 • Toode tarnitakse 2 nädala jooksul. Tellitavatele materjalidele vastavalt eelnevale kokkuleppele.
 • Transporditeenuse teostaja võtab Kliendiga ühendust, ning lepitakse kokku tellimuse kättesaamiseks sobiv aeg ja koht. Klient kohustub olema kokku lepitud ajal ja kohas, et transporditeenust saaks teostada.
 • Toote tarnimise järgselt kohustub Klient tellitud toote koheselt üle kontrollima. Kui leitakse defekte, siis kohustub Klient need fikseerima (foto, märge kauba saatelehele) ja neist koheselt Müüjale teada andma.
   
 1. Lepingust taganemine
 • Kliendil on õigus lepingust taganeda enne ettemaksu arve tasumist.
 • Kui tellimus on töösse antud, taganemisõigus ei kehti.
   
 1. Pretensioonide lahendamine
 • Klient kohustub tarnitud toote kvaliteedis veenduma koheselt toote tarnimise hetkel ning pretensioonid fikseerima tööde vastuvõtuaktis.
 • Tootel puuduse ilmnemisel vastutab Müüja kuni kahe aasta jooksul, Garantiis välja toodud tingimustel.
 • Müüja vastab kõigile kaebustele hiljemalt 15 päeva jooksul.
 • Kui Müüja jätab pretensiooni rahuldamata, põhjendab ta otsust Kliendile kirjalikult.
 • Kui kaubal esineb puudusi, mis langevad Garantii alla siis, kohustub Müüja selle asendama või  ümber töötlema mõistliku aja jooksul.
 • Müüja ei ole kohustatud Garantii puuduste eemaldamisel maksma mistahes vormis hüvitist ega kahjutasu kõrvalkulude eest (Kliendi tasud elektrikule, torumehele jne)
 • Kui osapooled kaebuse lahendamise osas kokkuleppele ei jõua, lahendatakse vaided vahekohtus vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.

Klient saab aru, et marmor, graniit ja kvarts on looduslikud materjalid ning nende materjalina kasutamisel võib lõpptootel esineda väikseid iseärasused, värvierinevusi jms, mis on tingitud materjalist ja mida ei loeta defektiks. Müüja teeb endast parima, et valmiv toode vastaks võimalikult täpselt spetsifikatsioonidele, kuid ei saa garanteerida 100% vastavust.